Tlač

STOP/SYSTEM® Hybrid

Nové zariadenia STOP/SYSTEM® Hybrid model H1, H2 a H3 umožňujú prevádzať technologické operácie na potrubí z polyethylénu, ocele a liatiny s maximálnym prevádzkovým tlakom do 8 barov. Tieto zariadenia sú výsledkom viac než štyridsaťročných skúseností firmy Ravetti® s konštrukciou týchto zariadení a nastavením nových referenčných noriem a štandardov pre bezpečnosť a všestrannosť. Konštrukcia zahrňuje masívne použitie ľahkých zliatín hliníku tak, aby manipulácia so zariadením bola čo najjednoduchšia. Medzi najvýznamnejšiu inováciu patrí, okrem iného, aj systém zabraňujúcí možnému prevŕtaniu potrubia, ďalej kontrolné okno s možnosťou priamej inšpekcie vnútra potrubia po odvŕtaní   a tlačítko pro kompresiu tesnenia okolo hriadeľa, vrátane inovativnej realizácie trysky pre obtok.

stop-system-hybrid-oceľstop-system-hybrid-plast
↓ Rozbaliť text ↓ ↑ Zbaliť text ↑